MEDIEREA CIVILA

"Medierea este o procedură extrajudiciară informală, rezervată rezolvării conflictelor prin care o terţă parte, un mediator neutru, imparţial, independent şi competent asistă părţile, facilitându-le comunicarea, identificându-le interesele şi ajutându-le să ajungă la un acord reciproc satisfăcător"
(Program of Negotiation – Harvard School Law)

Chiar dacă pe 23 octombrie 2012 Curtea Constituţională a acceptat chestiunea legitimităţii propusă de TAR din Lazio referitoare la obligativitatea procedurii de mediere, suntem convinşi în continuare de utilitatea acestei instituţii foarte importante. De fapt, datorită eliminării obligativităţii, va reieşi natura adevărată a medierii civile: dorinţa de a căuta o conciliere, evitând pornirea pe căi judiciare, care costă foarte mult atât în ceea ce priveşte timpul cât şi banii.

Experţii Iuraconsult urmăresc cu interes constant toate oportunităţile (spre exemplu stimulente de la Minister) care apar, evaluând fiecare caz în parte.

Iuraconsult apelează la cele mai bune Organisme de Mediere prezente în Italia, cu cel mai înalt grad de specializare în materiile tratate de noi.