ACCIDENTE LA LOCUL DE MUNCA

Accidentele la locul de muncă sunt un fenomen răspândit atât în Italia cât şi în străinătate. În acest sector există patru categorii de pagube: accidente mortale, accidente cu daune permanente, accidente cu daune temporare şi boli profesionale.

Accidentele mortale. Morti albe

Definiţia morţilor albe derivă din faptul că nu există un responsabil direct pentru accident ci acesta este provocat de lipsa măsurilor de prevenţie şi protecţie (tehnice, organizatorice şi procedurale), care trebuie adoptate de angajator pentru ca locul de muncă să fie sigur. În Italia, siguranţa la locul de muncă este reglementată de Decretul Legislativ 81/2008, cunoscut mai bine sub titlul Text Unic Siguranţa Muncii, care cuprinde Directivele Europene în materie de protecţie a siguranţei şi sănătăţii angajaţilor, înăsprind sancţiunile, deja prevăzute, aplicate celor care le încalcă. În perioada 1996-2005, Italia a fost ţara cu cel mai mare număr de decedaţi la locul de muncă, din Europa; dacă în ultimii zece ani în ţările din Uniunea Europeană fenomenul a înregistrat o scădere de 29,41%, în Italia scăderea a fost de numai 25,49%.

Accidente cu daune permanente

Daunele permanente sunt cele care implică mutilări sau afectarea sănătăţii, care nu mai pot fi niciodată vindecate complet. În Italia, după o scădere semnificativă a accidentelor în timpul anilor optzeci (20.000 de cazuri pe an), în ultimii ani ne-am întors din păcate la nivelul de după cel de-al doilea război mondial: 30.000 de accidente în fiecare an în ţara noastră.

Accidente cu daune temporare

În Italia, acestea se ridică la circa 600.000 pe an. Daunele temporare sunt reprezentate de accidentările care pot fi vindecate într-un timp variabil de la câteva zile la câteva luni.

Boli profesionale

Boala profesională este un prejudiciu produs de acţiunea nocivă, lentă şi prelungită în timp a unui loc de muncă sau a materialelor sau factorilor negativi prezenţi în mediul în care se desfăşoară munca (Inail); există 58 de tipuri de boli profesionale în industrie şi 27 în agricultură. Calcularea numărului de boli temporare este destul de dificilă deoarece criteriile de control sanitar şi de monitorizare diferă de-a lungul timpului. Orientativ, în ultimii cinci ani, Inail a înregistrat 25.000 de cazuri de boli profesionale.

În ceea ce priveşte accidentele la locul de muncă sau pe cele in itinere (accidente care au loc pe drumul spre sau de la serviciu), Iuraconsult asistă păgubitul în obţinerea acelei părţi considerabile de despăgubire, definită ca daună diferenţiată, de care Inail nu se ocupă: o parte a prejudiciului biologic şi patrimonial, prejudiciul existenţial, prejudiciu moral şi pierderea posibilităţilor profesionale.

Chiar şi cei care lucrează la negru au dreptul la despăgubiri.