ACCIDENTE RUTIERE

În sfera accidentelor rutiere, aproape toate accidentele tratate sunt rezolvate în afara sistemului judiciar: de la 4 la 8 luni pentru orice sumă.

Prejudiciile patrimoniale şi nepatrimoniale (împărţite în prejudicii morale, biologice şi existenţiale până la sentinţa Curţii de Casaţie din 15.11.08) sunt elementele de prejudiciu care pot fi evaluate pentru o despăgubire echitabilă.

În ultimii ani, legislaţia referitoare la accidentele rutiere s-a schimbat foarte mult. Personalul Iuraconsult urmăreşte cu atenţie toate actualizările şi inovaţiile aduse în materie, condiţie esenţială pentru a obţine despăgubirile cât mai rapid şi pentru a evita:

  1. deschiderea unei cauze civile;
  2. obţinerea dreptăţii numai după mulţi ani.